به وبسایت زرشوران خوش آمدید
shoar-1403
تاریخ 10 خرداد 1403 - ساعت 3:23 بعد از ظهر

آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی خرید و تحویل 918 (نهصد و هجده) تن گلوله فولادی فورج

« آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی»” خرید و تحویل 918 (نهصد و هجده) تن گلوله فولادی فورج “

       پیرو آگهی فراخوان منتشره در روزنامه‌های دنیای جوانان مورخ 27/04/1402 و کیهان مورخ 28/04/1402 به منظور ایجاد فضای رقابتی بیشتر، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 و آیین‌نامه اجرایی بند “ج” ماده (12) قانون برگزاری مناقصات، برگزاری فرآیند ارجاع کار و انتخاب تولید کننده/ تأمین کننده ذیصلاح جهت “خرید و تحویل 918 (نهصد و هجده) تن گلوله فولادی فورج” را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی نسبت به تجدید فراخوان اقدام نماید. لذا از كليه شرکت‌های ذیصلاح که مایل به شرکت در مناقصه فوق می‌باشند دعوت به عمل مي‌آيد جهت دريافت اسناد مناقصه با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir به شماره فراخوان 2002092410000025 و واریز مبلغ 000/000/2 (دو میلیون ریال) به شماره حساب 4001054204050718 به شناسه واریز 323054274295730400014005266030 در وجه شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران نزد بانک مرکزی شعبه مرکزی اقدام نمایند. خاطر نشان می‌نماید این فراخوان هیچگونه تعهدی برای کارفرما جهت دعوت به مناقصه شرکت‌های دریافت کننده اسناد مناقصه ایجاد ننموده و تنها شرکت‌هایی که دارای شرایط مندرج در اسناد بوده و حایز حداقل امتیاز لازم (ارزیابی کیفی) شوند با تشخیص کارفرما به مرحله بعدی مناقصه راه خواهند یافت.

نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران به نشاني: تهران، میدان ولیعصر (عج)، خیابان شهیدان سازش، پلاک  5 و 7

 1. محل اجراي پروژه: استان آذربایجان غربی، شهرستان تکاب، کیلومتر 38 جاده تخت سلیمان، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران.
 2. موضوع مناقصه: خرید و تحویل 918 (نهصد و هجده) تن گلوله فولادی فورج طبق شرح مندرج در اسناد مناقصه.
 3. نوع مناقصه: یک مرحله ای عمومی همراه با ارزیابی کیفی
 4. مدت اعتبار پیشنهادها: از اولین روز مهلت تحویل پیشنهادها به مدت سه ماه (قابل تمدید برای یک دوره سه ماه دیگر) معتبر باشد.
 5. مدت اجرای پروژه: یکسال شمسی.
 6. گواهي نامه صلاحيت: متقاضی ‌می‌بایست؛

– دارای توانايي مالي لازم و کافي و توانايي ارایه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار و حسن انجام تعهدات (در صورت برنده شدن) باشد.

– کليه الزامات مراجع ذيصلاح در اجراي فعاليت هاي مرتبط با موضوع مناقصه را رعایت نمایند.

– دارای تخصص و تجربه کاری مفید و مرتبط با موضوع مناقصه باشد.

– توانمندی در تامین به موقع کالای موضوع مناقصه

– عدم داشتن سابقه منجر به فسخ قرارداد یا عدم توانایی در اجرای تعهدات مرتبط با موضوع مناقصه

– دارای آخرین صورت های مالی حسابرسی شده توسط موسسات خبره حسابرسی و ثبت در سامانه پردیس

– دارای شخصیت حقوقی باشد.

 • تامین مالی: از منابع داخلی شرکت
 • مبلغ ضمانت نامه و نوع تضمین: نوع تضمین بر اساس آیین نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره 123402/ت/ 50659 ﻫ مورخ 22/09/94 هیأت محترم وزیران به مبلغ 15،265،564،080 (پانزده میلیارد و دویست و شصت و پنج میلیون و پانصد و شصت و چهار هزار و هشتاد) ریال به عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار خواهد بود و تضمین ارائه شده می‌بایست برای مدت سه ماه از تاریخ آخرین مهلت قبول پیشنهادات معتبر و قابل تمدید باشد.
 • 9-  زمان دریافت اسناد: از اشخاصی که تمایل به شرکت در مناقصه مزبور را دارند دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مربوطه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز یکشنبه مورخ 09/07/1402 مراجعه نمايند.
 • 10-   زمان و محل تحویل اسناد: متقاضیان مکلفند پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز یکشنبه مورخ 23/07/1402 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir بارگذاری نمایند.
 • زمان گشایش پاکت‌ ارزیابی کیفی: ساعت 09:00 صبح روز سه‌شنبه مورخ 25/07/1402 به نشانی مندرج در بند 2 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

                                                                                        شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب ویژه

آخرین مطالب