به وبسایت زرشوران خوش آمدید
shoar-1403
تاریخ 7 خرداد 1403 - ساعت 1:47 قبل از ظهر

آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین

(آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی)

” تأمین و بکارگیری ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین جهت اجرای عملیات جابجایی خوراک مصرفی خط تولید، عملیات پشتیبانی ایمنی و اجرای سایر عملیات لازمه در مجتمع طلای زرشوران”

 

پیرو آگهی فراخوان منتشره در روزنامه‌های تلاش ملی مورخ ۲۰/۰۳/۱۴۰۲ و صمت مورخ ۲۱/۰۳/۱۴۰۲ به منظور ایجاد فضای رقابتی بیشتر، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ و آیین نامه اجرایی بند “ج” ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات، برگزاری فرآیند ارجاع کار و انتخاب پیمانکار ذیصلاح جهت “تأمین و بکارگیری ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین جهت اجرای عملیات جابجایی خوراک مصرفی خط تولید، عملیات پشتیبانی ایمنی و اجرای سایر عملیات لازمه در مجتمع طلای زرشوران” انسبت به تجدید فراخوان اقدام نماید. لذ ا از کلیه شرکت‌های ذیصلاح که دارای توان فنی و اجرایی جهت انجام خدمات مربوطه می‌باشند و تمایل به شرکت در مناقصه فوق را دارند دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد مناقصه با مراجعه به  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  به نشانی www.setadiran.ir و به شماره فراخوان ۲۰۰۲۰۹۲۴۱۰۰۰۰۰۱۷ و واریز مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ (دو میلیون ریال) به شماره حساب ۴۰۰۱۰۵۴۲۰۴۰۵۰۷۱۸ به شناسه واریز ۳۲۳۰۵۴۲۷۴۲۹۵۷۳۰۴۰۰۰۱۴۰۰۵۲۶۶۰۳۰ در وجه شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران نزد بانک مرکزی شعبه مرکزی اقدام نمایند. خاطر نشان می‌نماید این فراخوان هیچگونه تعهدی برای کارفرما جهت دعوت به مناقصه شرکت‌های دریافت کننده اسناد مناقصه ایجاد ننموده و تنها شرکت‌هایی که دارای شرایط مندرج در اسناد بوده و حایز حداقل امتیاز لازم (ارزیابی کیفی) شوند با تشخیص کارفرما به مرحله بعدی مناقصه راه خواهند یافت.

  • نام و نشانی کارفرما: شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران به نشانی: تهران، میدان ولیعصر (عج)، کوچه شهیدان سازش، پلاک ۵و ۷
  • محل اجرای پروژه: استان آذربایجان غربی، شهرستان تکاب، کیلومتر ۳۸ جاده تخت سلیمان، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران.
  • موضوع مناقصه: تأمین و بکارگیری ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین جهت اجرای عملیات جابجایی خوراک مصرفی خط تولید، عملیات پشتیبانی ایمنی و اجرای سایر عملیات لازمه در مجتمع طلای زرشوران طبق شرح مندرج در اسناد مناقصه.
  • نوع مناقصه: یک مرحله ای عمومی همراه با ارزیابی کیفی
  • مدت زمان اجرای پروژه: یکسال کامل شمسی.

گواهی نامه صلاحیت رشته و پایه: متقاضیان ‌ شرکت در مناقصه باید شرکت حقوقی و دارای گواهی‌نامه صلاحیت پیمانکاری معتبر با رتبه (گرید) حداقل ۵ (پنج) در رشته راه و ترابری یا رتبه حداقل ۵ (پنج) در رشته صنعت و معدن از سازمان برنامه و بودجه کشور و گواهی نامه صلاحیت ایمنی معتبر پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشند.

تبصره یک : ثبت نام شرکت‌کنندگان در سامانه ساجار- سازمان برنامه و بودجه کشور به نشانی  (http://sajar.mporg.ir) الزامی است، در غیر این صورت از پذیرش اسناد ایشان معذوریم.

تبصره دو : متقاضیان شرکت در مناقصه باید دارای ظرفیت کاری آزاد حداقل به اندازه برآورد مناقصه در سامانه ساجار- سازمان برنامه و بودجه کشور به نشانی (http://sajar.mporg.ir) باشند، در غیر اینصورت از فرآیند مناقصه حذف خواهند شد.

  • تامین مالی: از منابع داخلی شرکت
  • مبلغ ضمانت نامه و نوع تضمین: نوع تضمین بر اساس آیین نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت/ ۵۰۶۵۹ ﻫ مورخ ۲۲/۰۹/۹۴ هیأت محترم وزیران به مبلغ ۶،۶۶۰،۸۸۰،۶۵۸ (شش میلیارد و ششصد و شصت میلیون و هشتصد و هشتاد هزار و ششصد و پنجاه و هشت) ریال خواهد بود و تضمین ارائه شده می بایست برای مدت سه ماه از تاریخ آخرین مهلت قبول پیشنهادات معتبر و قابل تمدید باشد.
  • زمان و محل دریافت اسناد: از اشخاصی که تمایل به شرکت در مناقصه مزبور را دارند دعوت به عمل می آید جهت آگاهی و دریافت اسناد مربوطه پاز طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی اsetadiran.ir از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶) روز دوشنبه مورخ ۰۹/۰۵/۱۴۰۲ اقدام نمایند.
  • زمان و محل تحویل اسناد: متقاضیان مکلفند پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶) روز دوشنبه مورخ ۲۳/۰۵/۱۴۰۲ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی setadiran.ir بارگذاری نمایند.
  • زمان گشایش پاکت ارزیابی کیفی: ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۵/۰۵/۱۴۰۲ به نشانی مندرج در بند دو از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

                                                                                                                                    شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب ویژه

آخرین مطالب