به وبسایت زرشوران خوش آمدید
shoar-1403
تاریخ 2 مرداد 1403 - ساعت 4:51 بعد از ظهر

(تجدید مزایده عمومی) “فروش ماده معدنی زرنیخ (رآلگار ،اورپیمنت)”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران  (آگهی فراخوان مزایده عمومی) ” فروش ماده معدنی زرنیخ (رآلگار ، اورپیمنت) “ 

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد مزایده عمومی فروش ۲۴۲ (دویست و چهل و دو) تن ماده معدنی زرنیخ (رآلگار و اورپیمنت) معدن طلای زرشوران واقع در شهرستان تکاب استان آذربایجان غربی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به شماره فراخوان ۱۰۰۱۰۹۲۴۱۰۰۰۰۰۰۲ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در فرآیند مزایده به مبلغ ۱۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ (یک میلیارد) ریال، برگزار نماید. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست با واریز مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ (دو میلیون ریال) به شماره حساب ۴۰۰۱۰۵۴۲۰۴۰۵۰۷۱۸ به شناسه واریز ۳۲۳۰۵۴۲۷۴۲۹۵۷۳۰۴۰۰۰۱۴۰۰۵۲۶۶۰۳۰ در وجه شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران نزد بانک مرکزی شعبه مرکزی اقدام نمایند..خاطر نشان می‌نماید این فراخوان هیچگونه تعهدی برای کارفرما جهت دعوت به مزایده شرکت‌های دریافت کننده اسناد مزایده ایجاد ننموده و  تنها مزایده‌گرانی که دارای شرایط مندرج در اسناد بوده با تشخیص کارفرما به مرحله بعدی مزایده راه خواهند یافت.

    نام و نشانی کارفرما: شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران به نشانی: تهران، میدان ولیعصر (عج)، کوچه شهیدان سازش، پلاک ۵و ۷

  1. محل فروش : استان آذربایجان غربی، شهرستان تکاب، کیلومتر ۳۸ جاده تخت سلیمان،  شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران.
  2. موضوع مزایده: فروش ۲۴۲  (دویست و چهل و دو) تن ماده معدنی زرنیخ (رآلگار، ارپیمنت)  به شرح مندرج در اسناد مزایده.
  3. نوع مزایده: یک مرحله ای عمومی
  4. مدت زمان اجرا :. یکماه

متقاضیان میبایست:

– دارای توانایی مالی لازم و کافی و توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار و حسن انجام تعهدات (در صورت برنده شدن) باشد.

– کلیه الزامات مراجع ذیصلاح در اجرای فعالیت های مرتبط با موضوع مزایده را رعایت نمایند.

           – دارای شخصیت حقوقی و یا حقیقی دارای  جواز صنعتی مرتبط با موضوع مزایده (صنایع شیمایی، آرایشی و بهداشتی و … ) باشد.

  • مبلغ ضمانت نامه و نوع تضمین: نوع تضمین بر اساس آیین نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت/ ۵۰۶۵۹ ﻫ مورخ ۹۴/۰۹/۲۲ هیأت محترم وزیران به مبلغ ۱۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ (یک میلیارد) ریال خواهد بود و تضمین ارائه شده می بایست برای مدت سه ماه از تاریخ آخرین مهلت قبول پیشنهادات معتبر و قابل تمدید باشد.
  • ۶-           زمان و محل دریافت اسناد: متقلضیان  که تمایل به شرکت در مزایده مزبور را دارند دعوت به عمل می آید جهت آگاهی و دریافت اسناد مربوطه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ا www.setadiran.ir از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶) روز سه شنبه  مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ اقدام نمایند.
  • ۷-           زمان و محل تحویل اسناد: متقاضیان مکلفند پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶) روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir بارگذاری نمایند.
  • زمان گشایش پاکت ارزیابی کیفی: ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ  ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ به نشانی مندرج در بند یک از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

                                                                              شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب ویژه

آخرین مطالب