به وبسایت زرشوران خوش آمدید
shoar-1403
تاریخ 7 خرداد 1403 - ساعت 1:09 قبل از ظهر

(آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی)”واگذاری خدمات خودرویی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران”

پیرو آگهی فراخوان منتشره  در روزنامه های پیشرو مورخ 1402/12/26 و‌ دنیای اقتصاد مورخ 1402/12/27 یه منظور ایجاد فضای رقابتی بیشتر،  شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 و آیین نامه اجرایی بند “ج” ماده (12) قانون برگزاری مناقصات، برگزاری فرآیند ارجاع کار و انتخاب پیمانکار ذیصلاح جهت ” واگذاری خدمات خودرویی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران ،” نسبت به تجدید فراخوان مذکور اقدام نماید. لذ ا از كليه متقاضیان ذیصلاح و اشخاص حقوقی داخلی که دارای توان فنی و اجرایی جهت انجام خدمات مربوطه می‌باشند و تمایل به شرکت در مناقصه فوق را دارند دعوت به عمل می‌آید جهت دريافت اسناد مناقصه با مراجعه به  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  به نشانی www.setadiran.ir و به شماره فراخوان 2003092410000003 و واریز مبلغ 2/000/000 (دو میلیون ریال) به شماره حساب 4001054204050718 به شناسه واریز 323054274295730400014005266030 و شماره شبا IR560100004001054204050718 در وجه شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران نزد بانک مرکزی شعبه مرکزی اقدام نمایند. خاطر نشان می‌نماید این فراخوان هیچگونه تعهدی برای کارفرما جهت دعوت به مناقصه شرکت‌های دریافت کننده اسناد مناقصه ایجاد ننموده و تنها شرکت‌هایی که دارای شرایط مندرج در اسناد بوده و حایز حداقل امتیاز لازم (ارزیابی کیفی) شوند با تشخیص کارفرما به مرحله بعدی مناقصه راه خواهند یافت.

 • نام و نشاني كارفرما: شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران به نشاني: تهران، میدان ولیعصر (عج)، کوچه شهیدان سازش، پلاک 5و 7
 • محل اجراي پروژه: استان آذربایجان غربی، شهرستان تکاب، کیلومتر 38 جاده تخت سلیمان، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران.
 • موضوع مناقصه: واگذاری خدمات خودرویی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران طبق شرح مندرج در اسناد مناقصه.
 • نوع مناقصه: یک مرحله ای عمومی همراه با ارزیابی کیفی
 • مدت زمان اجرای پروژه: 24 ماه کامل شمسی.
 • ارائه آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده سال 1401 ثبت در سامانه پردیس

گواهي نامه صلاحيت رشته و پایه: متقاضیان ‌ شرکت در مناقصه باید شرکت حقوقی و دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور خدماتی از سازمان برنامه و بودجه کشور و گواهی نامه صلاحیت ایمنی معتبر پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشند.

 • تامین مالی: از منابع داخلی شرکت
 • مبلغ ضمانت نامه و نوع تضمین: نوع تضمین بر اساس آیین نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره 123402/ت/ 50659 ﻫ مورخ 94/09/22 هیأت محترم وزیران به مبلغ 15،442،230،978 (پانزده میلیارد و چهارصد و چهل و دو میلیون و دویست و سی هزار و نهصد و هفتاد و هشت) ریال خواهد بود و تضمین ارائه شده می‌بایست برای مدت سه ماه از تاریخ آخرین مهلت قبول پیشنهادات معتبر و قابل تمدید باشد.
 • زمان و محل دریافت اسناد: از اشخاصی که تمایل به شرکت در مناقصه مزبور را دارند دعوت به عمل می آید جهت آگاهی و دریافت اسناد مربوطه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی اsetadiran.ir از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز شنبه مورخ 1403/02/08 اقدام نمایند.
 • زمان و محل تحویل اسناد: متقاضیان مکلفند پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز شنبه مورخ 1403/02/22 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی setadiran.ir بارگذاری نمایند.
 • زمان گشایش پاکت ارزیابی کیفی: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1403/02/24 به نشانی مندرج در بند دو از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

                                                                                             شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب ویژه

آخرین مطالب