به وبسایت زرشوران خوش آمدید
shoar-1403
تاریخ 7 خرداد 1403 - ساعت 1:15 قبل از ظهر

آگهـی فراخـوان مناقصـه عمومـی یک مرحلـه ای خریـد ۶۰۰ تن گلولـه فلـزی فـورج مورد نیـاز کارخانه مجتمـع معدنـی و صنعتـی طلای زرشـوران

با عنایت به قانون برگزاری مناقصات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجتمع معدنی و صنعتی طلای زرشوران) در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار جهت خرید ۶۰۰ تن گلوله فلزی فورج مورد نیاز کارخانه مجتمع معدنی و صنعتی طلای زرشوران از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان ذیصلاح که مایل به شرکت در مناقصه فوق می باشند دعوت به عمل
می آید جهت دریافت اسناد به دبیرخانه کمیسیون معاملات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به نشانی مندرج در بند «۱» مراجعه نمایند.
۱-نام و نشانی کارفرما: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجتمع معدنی و صنعتی طلای زرشوران) به نشانی: تهران ـ میدان فردوسی، خیابان شهید سپهبد قرنی ـ نبش کوچه شریف ـ پ ۳۹ .
۲-محل اجرای پروژه: شهرستان تکاب، کیلومتر۳۵ جاده تخت سلیمان، روستای زرشوران در استان آذربایجان غربی.
۳-موضوع مناقصه: خرید گلوله فلزی فورج طبق شرح مندرج در اسناد مناقصه.
۴-نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای
۵-مدت زمان اجرای پروژه: ۶ ماه شمسی
۶-متقاضی ‌باید تخصص، تجربه کاری مفید و مرتبط با موضوع مناقصه را داشته باشد.
۷-تامین مالی: از منابع داخلی سازمان
۸-مبلغ ضمانت نامه و نوع تضمین: نوع تضمین باید به صورت ضمانت نامه یا چک تضمین شده بانکی به مبلغ ۱,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یک میلیارد و سیصد و شصت و دو میلیون ریال) باشد.
۹-زمان و محل دریافت اسناد: از اشخاصی که تمایل به شرکت در مناقصه مزبور را دارند دعوت به عمل می آید جهت آگاهی و دریافت اسناد مربوطه پس از واریز مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال (دو میلیون ریال) به شماره حساب ۰۱۰۸۲۵۷۱۳۰۰۰۴ در وجه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نزد بانک ملی ایران شعبه میدان فردوسی کد ۰۱۳۷ از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶) روز دوشنبه مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۴ با ارائه اصل فیش بانکی و معرفی نامه کتبی معتبر در یکی از روزهای اداری به دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در میدان فردوسی، خیابان شهید سپهبد قرنی، نبش کوچه شریف، پ ۳۹ طبقه یازده مراجعه نمایند.
۱۰-زمان و محل تحویل اسناد: متقاضیان مکلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶) روز دوشنبه مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۴ به دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در نشانی مندرج در بند «۹» تحویل نمایند.
۱۱-زمان گشایش پاکات: ساعت ۹ صبح چهارشنبه مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۴ در نشانی مندرج در بند «۹».

“امور حقوقی”

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب ویژه

آخرین مطالب