به وبسایت زرشوران خوش آمدید
shoar-1403
تاریخ 30 اردیبهشت 1403 - ساعت 3:26 قبل از ظهر

سیانید

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری مناقصات و با انجام ارزیابی کیفی، نسبت به انتخاب پیمانکار جهت خرید ۵۰۰ تن سیانور سدیم قرصی با خلوص ۹۸% مورد نیاز کارخانه مجتمع معدنی و صنعتی طلای زرشوران از طریق مناقصه محدود دو مرحله ای اقدام  نماید. لذا از کلیه پیمانکاران ذیصلاح که مایل به شرکت در مناقصه فوق می باشند دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به همراه اسناد مناقصه به دبیرخانه کمیسیون معاملات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به نشانی مندرج در بند «۱» مراجعه نمایند.
۱-    نام و نشانی کارفرما: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجتمع معدنی و صنعتی طلای زرشوران) به نشانی: تهران ـ میدان فردوسی، خیابان شهید سپهبد قرنی ـ نبش کوچه شریف ـ پ ۳۹ .
۲-    محل اجرای پروژه: آذربایجان غربی، شهرستان تکاب، کیلومتر ۳۵ جاده تخت سلیمان، روستای زرشوران، مجتمع معدنی و صنعتی طلای زرشوران.
۳-    موضوع مناقصه: خرید ۵۰۰ تن سیانور سدیم قرصی با خلوص ۹۸% طبق شرح مندرج در اسناد مناقصه.
۴-    نوع مناقصه: دو مرحله ای  محدود
۵-    مدت زمان اجرای پروژه: ۶ ماه.
۶-    گواهی نامه صلاحیت: متقاضی ‌باید؛
–    تخصص و تجربه کاری مفید  و مرتبط با موضوع مناقصه را داشته باشد.
–    کلیه الزامات مراجع ذیصلاح در اجرای فعالیت های مرتبط با موضوع مناقصه را رعایت کند.
–    دارا بودن تاییدیه و مجوز بازرگانی، مجوز گمرکات (ترخیص کالا) و داشتن تفاهم نامه با شرکت های معتبر حمل و نقل داخلی.
۷-    تامین مالی: از منابع داخلی سازمان
۸-    مبلغ ضمانت نامه و نوع تضمین: نوع تضمین باید به صورت ضمانت نامه یا چک تضمین شده بانکی به مبلغ ۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (دو میلیارد و هفتصد میلیون ریال) باشد.
۹-    زمان و محل دریافت اسناد: از اشخاصی که تمایل به شرکت در مناقصه مزبور را دارند دعوت به عمل می آید جهت آگاهی و دریافت اسناد مربوطه پس از واریز مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ (دو میلیون ریال) به شماره حساب ۰۱۰۸۲۵۷۱۳۰۰۰۴ در وجه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نزد بانک ملی ایران شعبه میدان فردوسی کد ۰۱۳۷ از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶) روز چهار شنبه مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۴ با ارائه اصل فیش بانکی و معرفی نامه کتبی معتبر در یکی از روزهای اداری به دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در میدان فردوسی، خیابان شهید سپهبد قرنی، نبش کوچه شریف، پ ۳۹ طبقه یازده مراجعه نمایند.
۱۰-    زمان و محل تحویل اسناد: متقاضیان مکلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶) روز چهار شنبه مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ به دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در نشانی مندرج در بند «۹» تحویل نمایند.
۱۱-    زمان گشایش پاکت ارزیابی کیفی : ساعت ۱۰ صبح شنبه مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۴ در نشانی مندرج در بند «۱».

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
مجتمع معدنی و صنعتی طلای زرشوران

مطالب مرتبط

مطالب ویژه

آخرین مطالب