به وبسایت زرشوران خوش آمدید
shoar-1403
تاریخ 30 اردیبهشت 1403 - ساعت 4:23 قبل از ظهر

آگهی مناقصه حمل و نقل

«آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای »

« واگذاری خدمات حمل و نقل مجتمع معدنی و صنعتی طلای زرشوران”

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری مناقصات نسبت به انتخاب پیمانکار جهت واگذاری خدمات حمل و نقل مجتمع معدنی و صنعتی طلای زرشوران از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام  نماید. لذا از کلیه پیمانکاران ذیصلاح که مایل به شرکت در مناقصه فوق می باشند دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد به دبیرخانه کمیسیون معاملات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به نشانی مندرج در بند «۱» مراجعه نمایند.

 • نام و نشانی کارفرما: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجتمع معدنی و صنعتی طلای زرشوران) به نشانی: تهران ـ میدان فردوسی، خیابان شهید سپهبد قرنی ـ نبش کوچه شریف ـ پ ۳۹ .
 • محل اجرای پروژه: استان آذربایجان غربی، شهرستان تکاب، کیلومتر ۳۵ جاده تخت سلیمان، روستای زرشوران، مجتمع معدنی و صنعتی طلای زرشوران
 • موضوع مناقصه: واگذاری خدمات حمل و نقل طبق شرح مندرج در اسناد مناقصه.
 • نوع مناقصه: یک مرحله ای عمومی
 • مدت زمان اجرای پروژه: یک سال
 • گواهی نامه صلاحیت: متقاضی ‌باید؛
 • داشتن تخصص و تجربه کاری مفید و مرتبط با موضوع مناقصه
 • الزامات مراجع ذیصلاح در اجرای فعالیت‌های مرتبط با موضوع مناقصه
 • دارا بودن تاییدیه معتبر از وزارت کار و امور اجتماعی در امور خدماتی
 • تامین مالی: از منابع داخلی سازمان
 • مبلغ ضمانت نامه و نوع تضمین: نوع تضمین باید به صورت ضمانت نامه یا چک تضمین شده بانکی به مبلغ ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (چهارصد میلیون) باشد.
 • زمان و محل دریافت اسناد: از اشخاصی که تمایل به شرکت در مناقصه مزبور را دارند دعوت به عمل می آید جهت آگاهی و دریافت اسناد مربوطه پس از واریز مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰(یک میلیون ریال) به شماره حساب ۰۱۰۸۲۵۷۱۳۰۰۰۴ در وجه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نزد بانک ملی ایران شعبه میدان فردوسی کد ۰۱۳۷ از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶) روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۱ با ارائه اصل فیش بانکی و معرفی نامه کتبی معتبر در یکی از روزهای اداری به دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در میدان فردوسی، خیابان شهید سپهبد قرنی، نبش کوچه شریف، پ ۳۹ طبقه یازده مراجعه نمایند.
 • زمان و محل تحویل اسناد: متقاضیان مکلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶) روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ به دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در نشانی مندرج در بند «۹» تحویل نمایند.
 • زمان گشایش پاکت: ساعت ۱۰ صبح شنبه مورخ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ در نشانی مندرج در بند «۱».

                                                                                                             سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

                                                                                                                مجتمع معدنی و صنعتی طلای زرشوران

مطالب مرتبط

مطالب ویژه

آخرین مطالب