به وبسایت زرشوران خوش آمدید
shoar-1403
تاریخ 10 خرداد 1403 - ساعت 1:35 بعد از ظهر

آگهـی فراخـوان مناقصـه عمومـی یک مرحلـه ای خریـد ۶۰۰ تن گلولـه فلـزی فـورج مورد نیـاز کارخانه مجتمـع معدنـی و صنعتـی طلای زرشـوران

مطالب مرتبط

مطالب ویژه

آخرین مطالب